height placeholder

Om de Huidkanker Stichting verder te versterken, zijn we op zoek naar vrijwilligers, specifiek voor de aandachtsgebieden secretaris, communicatie, fondsenwerver / marketeer, maar ook op andere gebieden is extra menskracht van harte welkom!

Wat wij bieden:
Een uitdagende, leerzame, maatschappelijke functie in een gedreven team van vrijwilligers, die het verschil wil maken voor (ex)patiënten en hun naasten geraakt door non-melanoom Huidkanker.

Wat wij vragen:
Affiniteit met de doelgroep als (ex)patiënt, naaste of zorgverlener.
Lees hier meer

Bent u ervaringsdeskundige of heeft u affiniteit met huidkanker en zou u ons willen helpen?

Meld u aan

Oorsprong

Het plan om De Huidkanker Stichting op te richten is ontstaan nadat in kwalitatief onderzoek (groeps-interviews) met niet-melanoom huidkankerpatiënten naar voren kwam dat er een behoefte is aan een patiëntenorganisatie. Tot onze verbazing was deze er nog niet voor deze grote groep patiënten. Stichting Melanoom bestond wel, maar nog geen patiëntenvereniging voor o.a. de grote groep basaalcelcarcinoom- en plaveiselcelcarcinoompatiënten. Er miste dus een platform voor deze patiënten om betrouwbare, actuele informatie te vinden en om in contact te komen met lotgenoten. Vanaf maart 2019 zijn er veel gesprekken gevoerd met verschillende instanties en werd uiteindelijk op 13 november 2019 de oprichtingsakte getekend.

Missie

Het doel van ‘De Huidkanker Stichting’ is de belangen te behartigen van patiënten met non-melanoom huidkanker door middel van:

  • Belangenbehartiging van huidkankerpatiënten in de breedste zin van het woord;
  • Informatieverstrekking aan patiënten, medisch specialisten, de farmaceutische industrie en andere relevante partners zoals patiëntenorganisaties en –federaties;
  • Het uitvoeren van interactief patiëntencontact;
  • Het ondersteunen van huidkankerpatiënten middels lotgenotencontact;
  • Samenwerking met relevante kankerpatiëntenorganisaties.

Nieuws

HUKAs Z-cards zijn verzonden naar alle dermatologen!
HUKAs Z-cards zijn verzonden naar alle dermatologen!

Na een paar uurtjes dozen vouwen, vullen en tapen, waren alle 103 pakketjes verzendklaar gemaakt. Komende week zal elke Nederlandse...

28-02-2021
Motie aangenomen ter preventie van huidkanker
Motie aangenomen ter preventie van huidkanker

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen een motie, ingediend door D66-Kamerlid Antje Diertens, aangenomen om samen met de Stuurgroep...

18-02-2021
Patiëntenplatform zeldzame kankers zoekt ervaringsdeskundigen
Patiëntenplatform zeldzame kankers zoekt ervaringsdeskundigen

In Nederland leven meer dan 130.000 mensen met of na een zeldzame vorm van kanker. Patiëntenplatform zeldzame kankers (PZK) is een recent...

05-02-2021
Daling van het aantal kankerdiagnoses door corona
Daling van het aantal kankerdiagnoses door corona

4 februari Wereldkankerdag: ‘Kanker in coronatijd’ met digitale activiteiten

Voor het eerst in 30 jaar is het aantal...

03-02-2021