Nieuws

Empty waiting room doctor

Als gevolg van COVID-19 is het aantal kankerdiagnoses flink gedaald. De grootste terugval in kankerdiagnoses was te vinden binnen huidkanker. Hoewel het aantal verwijzingen inmiddels (bijna) terug is op het oude niveau in alle regio’s (bron: NZa), blijft het aantal huidkankerdiagnoses nog steeds achter bij wat wordt verwacht.

Running in the sun

Een maand geleden plaatsten we een dringend appèl op onze website. Als vervolg hierop hebben we een brief naar de voorzitter bestuur en algemeen directuur gestuurd. Deze werd mede ondertekend door Stichting Melanoom, Nederlandse vereniging van dermatologen (NVDV) en de overige deelnemers aan de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland

Logo spot the dot

'Faster than skin cancer'  is een initiatief om het bewustzijn rondom huidkanker te vergroten.  Ze streven ernaar om het aantal nieuwe patiënten met huidkanker te verminderen door goede preventie. Indien preventie niet is geslaagd, streven ze naar vroege detectie van huidkanker. 

ANBO logo

Ondanks de toename van het aantal mensen met huidkanker in Nederland, zijn veel vijftigplussers nog niet erg bewust van de risico's, terwijl zij wel een risicogroep vormen. Slechts één op de tien ouderen maakt zich echter zorgen over het krijgen van huidkanker. ANBO zet zich daarom in om meer bewustzijn te creëren omtrent de risico's op- en de gevolgen van huidkanker. 

Cycling in the sun in open area

Er is weinig aandacht voor zonbescherming van sporters . Hoogste tijd voor een dringend appèl op NOC*NSF om daar verandering in te brengen.

Een huis vol kreeftenkoppen

Dagelijks komen er in de dermatologische praktijk veel mensen huidkanker. De meeste mensen hebben in hun jeugd de huid niet goed beschermd tegen zonnebrand. Onze kinderen wordt nauwelijks geleerd hoe ze zich tegen de schadelijke effecten van de zon moeten beschermen. Als we op dezelfde voet verder blijven gaan kunnen we de huidkanker epidemie niet keren. Als kinderen nu leren zich goed te beschermen tegen de zon dan hoeven we de huidkankerzaadjes die nu niet gezaaid worden later ook niet te oogsten!

Sun clouds blue sky

Het Pinksterweekend wordt erg zonnig, maar dat betekent dus ook dat je op moet passen. RIVM wetenschapper Arjan van Dijk vertelt in een interview met De Telegraaf: "De voorjaarslucht is blauwer en helderder dan voorgaande jaren en daardoor is de zon erg krachtig" Hij voegt daaraan toe dat mensen juist meer tijd hebben tijdens Pinksteren om naar buiten te gaan. Maar hij adviseert dat wel verstandig te doen: "dus niet tussen 12 en 15 uur".  

Alphatron ondertekent gift aan plaveiselcelcarcinoom onderzoek

Met 13.000 nieuwe patiënten per jaar is het plaveiselcelcarcinoom de tweede meest voorkomende huidkanker en de aantallen blijven stijgen met meer dan 5% per jaar. Een klein deel van de plaveiselcelcarcinoom patienten ontwikkelt uitzaaiingen, maar omdat onduidelijk is bij wie dit precies gebeurt, krijgen momenteel alle patiënten een intensief nacontroleschema om uitzaaiingen zo vroeg mogelijk vast te stellen. Dermatoloog Marlies Wakkee wil met haar onderzoek hierin een doorbraak bereiken en krijgt hierbij steun door een gift van 200.000 euro van de Rotterdamse multinational Alphatron.