NieuwsHUKAs

Tweede kamer

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen een motie, ingediend door D66-Kamerlid Antje Diertens, aangenomen om samen met de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland te gaan werken aan preventie van huidkanker. Ook zal worden gekeken naar wat de plaats is van screening op huidkanker.

Platform zeldzame kankers

In Nederland leven meer dan 130.000 mensen met of na een zeldzame vorm van kanker. Patiëntenplatform zeldzame kankers (PZK) is een recent opgericht platform voor deze mensen. Als patiënt of naaste vind je op PZK betrouwbare informatie over jouw zeldzame kanker, wordt er opgekomen voor jouw belangen én kom je in contact met lotgenoten.

4 februari Wereldkankerdag: ‘Kanker in coronatijd’ met digitale activiteiten

Voor het eerst in 30 jaar is het aantal kankerdiagnoses afgenomen. In 2020 hebben 115.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen, een daling van 4000 in vergelijking met 2019. Dit komt door uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschaling van de zorg in het voorjaar vanwege de coronacrisis. De daling was het grootst bij borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Stoelen tweede kamer

Aanstaande maandag 1 februari vindt er een overleg plaats door de Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit overleg zal gaan over preventie ( het voorkómen van ziekten). Huidkanker is een aandoening waarbij preventie een belangrijke rol speelt. Wij hebben naar de kamerleden onderstaande brief gestuurd om extra aandacht te vragen voor preventie van huidkanker:

Dick Slingerland

Op 18 december 2020 overleed tot ons groot leedwezen Dick Slingerland.
Dick was de CEO van Alphatron Holding. Als eerste sponsor heeft hij het mogelijk gemaakt dat HUKAs - De Huidkanker Stichting van start kon gaan.
Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Christmas tree fireplace

Elk jaar worden er zeker 60.000 nieuwe diagnoses van niet-melanome huidkanker gesteld. Om de belangen van deze patiënten te behartigen werd op 13 november 2019 HUKAs - De Huidkanker Stichting formeel opgericht. We bestaan dus één jaar en in 2020 hebben we, ondanks Corona, al veel bereikt. Zo waren we ‘zichtbaar’ tijdens de huidkankerweek, hebben deelgenomen (als spreker) aan webinars en werden al regelmatig geconsulteerd door huidkankerpatiënten. De contacten met vooral de dermatologische wereld worden intensiever en er groeit een goede relatie. We zijn betrokken bij de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, het Nationaal Actieplan Huidkanker en het Zonkracht Actieplan.
De website www.hukas.nl wordt steeds beter en professioneler en we zijn intussen ook al aangesloten bij drie internationale huidkankerorganisaties.

COVID Huidkanker grafiek daling

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) heeft in kaart gebracht hoeveel huidkanker diagnoses er gesteld zijn dit jaar. Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het aantal kankerdiagnoses in Nederland in de periode maart-mei 2020 sterk gedaald. De daling was bij huidkanker groter dan bij andere soorten kanker, maar in de loop van mei zette het herstel in en vanaf juni/juli was het aantal diagnoses van huidtumoren zelfs hoger dan normaal. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie op basis van diagnoses in de landelijke pathologiedatabase PALGA.

Oproep marketing

Sanofi heeft eerder gezichtenboeken gemaakt van kankerpatiënten. Dit jaar is het Glossy Magazine ‘In your Face’ uitgegeven waarin enige huidkankerpatiënten geportretteerd werden en de ernst plus exponentiele groei van huidkanker werd belicht. Voor een impressie van het magazine zie hier
Sanofi wil voorjaar 2021 het gezichtenboek voor huidkankerpatiënten realiseren.