Nieuws

Het aantal nieuwe kankerpatiënten is in 2020 gedaald door de coronacrisis, dit is een eerste daling in dertig jaar.

Net als in voorgaande jaren is huidkanker de meest voorkomende kankersoort. Er werden bijna 6.800 melanomen geregistreerd en bijna 15.000 plaveiselcelcarcinomen, een vorm van huidkanker die bijna nooit uitzaait. Door de vergrijzing en toegenomen blootstelling aan zon en zonnebanken komt huidkanker steeds vaker voor. Zelfs tijdens deze coronacrisis is over het jaar 2020 nog een kleine stijging van het aantal nieuwe patiënten met plaveiselcelcarcinoom te zien.

Stoelen tweede kamer

Aanstaande maandag 1 februari vindt er een overleg plaats door de Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit overleg zal gaan over preventie ( het voorkómen van ziekten). Huidkanker is een aandoening waarbij preventie een belangrijke rol speelt. Wij hebben naar de kamerleden onderstaande brief gestuurd om extra aandacht te vragen voor preventie van huidkanker:

Medication

Dankzij nieuw gemaakte afspraken kunnen dure medicijnen tegen kanker sneller aan patiënten gegeven worden. Het eerste medicijn dat op deze manier in gebruik wordt genomen is Cemiplimab. Dit is een immuuntherapie tegen plaveiselcelcarcinoom.

Dick Slingerland

Op 18 december 2020 overleed tot ons groot leedwezen Dick Slingerland.
Dick was de CEO van Alphatron Holding. Als eerste sponsor heeft hij het mogelijk gemaakt dat HUKAs - De Huidkanker Stichting van start kon gaan.
Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Christmas tree fireplace

Elk jaar worden er zeker 60.000 nieuwe diagnoses van niet-melanome huidkanker gesteld. Om de belangen van deze patiënten te behartigen werd op 13 november 2019 HUKAs - De Huidkanker Stichting formeel opgericht. We bestaan dus één jaar en in 2020 hebben we, ondanks Corona, al veel bereikt. Zo waren we ‘zichtbaar’ tijdens de huidkankerweek, hebben deelgenomen (als spreker) aan webinars en werden al regelmatig geconsulteerd door huidkankerpatiënten. De contacten met vooral de dermatologische wereld worden intensiever en er groeit een goede relatie. We zijn betrokken bij de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, het Nationaal Actieplan Huidkanker en het Zonkracht Actieplan.
De website www.hukas.nl wordt steeds beter en professioneler en we zijn intussen ook al aangesloten bij drie internationale huidkankerorganisaties.

moedervlek

Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (48), huisarts in Nijmegen, op NU.nl een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: wanneer moet ik met een moedervlek naar de huisarts? 

COVID Huidkanker grafiek daling

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) heeft in kaart gebracht hoeveel huidkanker diagnoses er gesteld zijn dit jaar. Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het aantal kankerdiagnoses in Nederland in de periode maart-mei 2020 sterk gedaald. De daling was bij huidkanker groter dan bij andere soorten kanker, maar in de loop van mei zette het herstel in en vanaf juni/juli was het aantal diagnoses van huidtumoren zelfs hoger dan normaal. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie op basis van diagnoses in de landelijke pathologiedatabase PALGA.

Moedervlek in de zon

Elk jaar krijgen zo’n 60.000 mensen te horen dat ze een vorm van huidkanker hebben. Maar wist je dat de diagnose huidkanker veel vaker gesteld wordt in de zomer dan in de winter? En dat terwijl een vroege diagnose juist heel belangrijk is. Je leest hierover meer in Margriet.