NieuwsWetenschap

Alphatron ondertekent gift aan plaveiselcelcarcinoom onderzoek

Met 13.000 nieuwe patiënten per jaar is het plaveiselcelcarcinoom de tweede meest voorkomende huidkanker en de aantallen blijven stijgen met meer dan 5% per jaar. Een klein deel van de plaveiselcelcarcinoom patienten ontwikkelt uitzaaiingen, maar omdat onduidelijk is bij wie dit precies gebeurt, krijgen momenteel alle patiënten een intensief nacontroleschema om uitzaaiingen zo vroeg mogelijk vast te stellen. Dermatoloog Marlies Wakkee wil met haar onderzoek hierin een doorbraak bereiken en krijgt hierbij steun door een gift van 200.000 euro van de Rotterdamse multinational Alphatron.

Door onderzoek in een uniek landelijk cohort van patienten met en zonder uitzaaiingen wil ze op basis van patiëntkenmerken, microscopische tumorkenmerken en artificial intelligence hoog risico tumoren vroegtijdig leren identificeren. Artificial intelligence biedt de mogelijkheid om door het aanbieden van een grote hoeveelheid microscopische plaatjes aan een computer, deze te trainen om te voorspellen wie er uitzaaiingen ontwikkelt en wie niet.

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we beter bepalen welke patiënten daadwerkelijk baat hebben bij intensieve nacontrole of aanvullende behandelingen om hiermee uiteindelijk de overleving van mensen met een plaveiselcelcarcinoom te verbeteren.