NieuwsWetenschap

Wij ontvingen een verslag van mantelzorger Pauline Korsten, over de wondverzorging na het verwijderen van plaveiselcelcarcinoom op het hoofd. De man van Pauline kreeg na de diagnose 'onschuldige ouderdomswrat' op het hoofd meerdere problemen. De wrat werd weggehaald, maar na het stoten van de huid op dezelfde plek onstond er een wond die niet dicht bleek te gaan.

Er was sprake van een plaveiselcelcarcinoom. Als echtgenote/mantelzorger kreeg Pauline de opdracht om de wond te verzorgen, ook na de operatie. Dit document geeft een overzicht (inclusief foto's) van elke verbandwissel gedurende 8 maanden. Wondgenezing zou ongeveer zes weken duren, maar dit bleek in de praktijk langer te zijn. Ook waren er tijdens deze periode veel twijfels en vragen en praktische problemen. 

Dit proces was onder begeleiding van deskundigen van een academische ziekenhuis. Dit verslag is in maart 2023 gepubliceerd door WCS nieuws, een uitgave van WCS Kenniscentrum Wondzorg. Er komt nog een vervolg. 

Hier kun je het hele verslag downloaden.