NieuwsWetenschap

Uit onderzoek blijkt dat 65% van de patiëntenorganisaties bieden geen ondersteuning rondom therapietrouw.

Een patiëntenorganisatie is een belangenorganisatie die zich inzet voor patiënten. Zij richten zich onder andere op het geven van voorlichting over een aandoening of de behandeling daarvan, contact leggen tussen lotgenoten maar ook het behartigen van de belangen van de patiënten.

Door de vergrijzing van de samenleving, stijgt het aantal patiënten met een chronische ziekte. Hierdoor komt er steeds meer aandacht voor zelfmanagement. Therapietrouw is een onderdeel van zelfmanagement.
Wanneer het gedrag van de patiënt niet overeenkomt met de geadviseerde therapie, is er sprake van therapieontrouw. Uit onderzoek blijkt dat 30-40% van de Nederlandse patiënten die medicatie gebruikt therapieontrouw is (van den Brink-Muinen & van Dulmen, 2004).

Meer dan de helft van de patiëntenorganisaties bieden geen ondersteuning rondom therapietrouw en/of medicatiezelfmanagement. Het gebrek aan personeel is één van de redenen. Patiëntenorganisaties die aangeven wel ondersteuning aan te bieden doen dit vooral door lotgenotencontact. Financiële aspecten en medicatiegebruik zijn de meest genoemde onderwerpen. Op basis van deze bevindingen wordt er aanbevolen om de resultaten van het onderzoek van Laura van Rooij ‘de ondersteuningsbehoefte van patiënten rondom therapietrouw, via patiëntenverenigingen’ te vergelijken met het aanbod van patiëntenorganisaties om zo inzichtelijk te krijgen of er wordt voldaan aan de wensen van de patiënt. Indien nodig kan de patiëntenorganisatie hierop inspelen.

Lees een uitgebreid verslag van de resultaten van dit onderzoek.