NieuwsHUKAs

Rennen in de zon

Een maand geleden plaatsten we een dringend appèl op onze website. Als vervolg hierop hebben we een brief naar de voorzitter bestuur en algemeen directuur gestuurd. Deze werd mede ondertekend door Stichting Melanoom, Nederlandse vereniging van dermatologen (NVDV) en de overige deelnemers aan de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland

 Hieronder leest u de brief die op 26 juni werd verstuurd naar de algemeen directeur en voorzitter bestuur van NOC*NSF. 

 

Geachte mevrouw van Zanen-Nieberg, geachte heer Dielessen,

Afgelopen week (22 t/m 26 juni) was het huidkankerweek. Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland; één op de vijf Nederlanders krijgt vroeg of laat huidkanker. Nu al ruim 270 nieuwe patiënten op een gemiddelde werkdag. Als we nu niets doen zijn dat er over tien jaar zo’n 350, los nog van de mogelijke impact van de klimaatverandering.

Oktober vorig jaar publiceerde Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) een rapport met méér verontrustende cijfers over huidkanker in Nederland. Mede naar aanleiding van de met dit rapport opnieuw onderstreepte urgentie, is er inmiddels een stuurgroep huidkankerzorg Nederland ingesteld om te komen tot een nationaal actieplan. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de meest betrokken organisaties van patiënten en professionals, aangevuld met adviseurs uit de werelden van onderzoek en wetenschap respectievelijk politiek en beleid (inclusief zorgverzekeraars). 

Buitensporters hebben een grotere kans op huidkanker; toch is er tot dusver weinig structurele en serieuze aandacht voor zonbescherming van sporters.

Dit onderwerp is recent onder de aandacht gebracht via deze column op de website van patiëntenorganisatie HUKAs (De Huidkanker Stichting). Directe aanleiding daartoe was het bericht dat NOC*NSF het meerjarenprogramma Gezonde Generatie omarmt. Ook wij willen dat onze jeugd anno 2040 de gezondste jeugd ter wereld is. Voor ons betekent dat óók het streven naar een huidkankervrije generatie. De sport - van recreatief tot olympisch niveau - kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij doen een appèl op uw organisatie als sportkoepel om hierin richting uw leden het voortouw te nemen.

Graag gaan wij op korte termijn met u in gesprek over mogelijke verdere invulling van deze bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Jaap Touw, voorzitter HUKAs - De Huidkanker Stichting (patiëntenorganisatie voor mensen met niet melanoom huidkanker),

mede namens Stichting Melanoom (patiëntenorganisatie voor mensen met melanoom huidkanker), NVDV (Nederlandse vereniging van dermatologen) en overige deelnemers aan de stuurgroep huidkankerzorg Nederland