NieuwsHUKAs

huidkompas

September 2020 is de website www.huidkompas.nl live gegaan. HuidKOMPAS staat voor HuidKankerzorg Op Maat voor PAtiënt en Specialist. De website is een platform met als doel om met behulp van netwerkgeneeskunde voor iedereen inzichtelijk te maken welke zorg waar mogelijk is. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat patiënt de best passende zorg krijgt, dichtbij huis als mogelijk is en gecentraliseerd als het moet. Het is toegankelijk voor zowel patiënten als professionals. 

Voor iedere individuele patiënt de optimale zorg

Hiermee willen zij houvast bieden om voor iedere individuele patiënt optimale zorg te kunnen bieden. De verschillende deelnemende ziekenhuizen in de regio Zuidwest Nederland, maar ook enkele ziekenhuizen van daarbuiten leveren onder eigen naam huidkankerzorg binnen dit samenwerkingsverband. Er wordt ingezet op het transparant maken van de kwaliteit van zorg en het verder verbeteren van deze zorg. Dit wordt gedaan door regionale besprekingen, multidisciplinaire overleggen en betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek. Via de website worden multidisciplinaire zorgpaden gemaakt en gedeeld.

De inhoud van de website is grotendeels ontwikkeld door de leden van de multidisciplinaire stuurgroep huidkanker (onder voorzitterschap van dermatoloog dr. Rick Waalboer-Spuij) van het Huidkankercentrum van het Erasmus MC Kanker Instituut. De website en zorgpaden zijn nog volop in ontwikkeling.