NieuwsHUKAs

Op 23 maart 2021 verdedigde HUKAs medeoprichter Sven van Egmond zijn proefschrift “Evaluation of Skin Cancer – Integrating different perspectives”.
Vanwege de bijzondere COVID-19 omstandigheden vond de verdediging in aangepaste vorm plaats. Sven stond tegenover de commissie in de prof. Andries Querido zaal van het Erasmus MC in Rotterdam, slechts in aanwezigheid van zijn vriendin Laura, zijn ouders en de paranimfen.

proefschrift sven1Wij als HUKAs-team weten hoe hard hij gewerkt heeft aan dit proefschrift. Het absolute hoogtepunt was weliswaar anders dan gehoopt, maar daardoor niet minder memorabel..
Sven gaf op alle vragen concrete en duidelijke antwoorden, zeker waar het betreft zijn stellingen die hij met verve verdedigde:
- Om onnodige zorg te verminderen moeten de wensen en behoeften van alle belanghebbenden in kaart worden gebracht.
- Niet alle patiënten met een basaalcelcarcinoom hoeven nagecontroleerd te worden en niet alle basaalcelcarcinomen hoeven behandeld te worden.
- Door patiënten te betrekken bij het prioriteren van onderzoek stijgt de kans op maatschappelijk succes.
- Communicatie is essentieel om huidkankerzorg te verbeteren.
- Naar welke dermatoloog je verwezen wordt bepaalt welke huidkankerbehandeling en nazorg je krijgt.

Het moge duidelijk zijn dat HUKAs deze onderwerpen ‘uit het hart gegrepen zijn’.  Deze vormen de basis voor het oprichten van HUKAs.

Namens het HUKAs team  wensen wij Sven een fantastische carrière toe en veel succes tijdens zijn volgende stap als post doc bij de Stanford University Medicine School.

proefschrift sven5

proefschrift sven7