NieuwsHUKAs

Tweede kamer

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen een motie, ingediend door D66-Kamerlid Antje Diertens, aangenomen om samen met de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland te gaan werken aan preventie van huidkanker. Ook zal worden gekeken naar wat de plaats is van screening op huidkanker.

De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland is een initiatief van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV). Hiermee wordt een mooie stap gezet in de richting van het voorkomen en vroegtijdig ontdekken van huidkanker.