NieuwsHUKAs

Kerstboom openhaard

Elk jaar worden er zeker 60.000 nieuwe diagnoses van niet-melanome huidkanker gesteld. Om de belangen van deze patiënten te behartigen werd op 13 november 2019 HUKAs - De Huidkanker Stichting formeel opgericht. We bestaan dus één jaar en in 2020 hebben we, ondanks Corona, al veel bereikt. Zo waren we ‘zichtbaar’ tijdens de huidkankerweek, hebben deelgenomen (als spreker) aan webinars en werden al regelmatig geconsulteerd door huidkankerpatiënten. De contacten met vooral de dermatologische wereld worden intensiever en er groeit een goede relatie. We zijn betrokken bij de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, het Nationaal Actieplan Huidkanker en het Zonkracht Actieplan.
De website www.hukas.nl wordt steeds beter en professioneler en we zijn intussen ook al aangesloten bij drie internationale huidkankerorganisaties.

Voor 2021 zijn er mooie plannen en ideeën in het vooruitzicht, maar er staan ons ook uitdagingen te wachten. We gaan de eerste informatiebijeenkomst voor patiënten organiseren en het nu nog kleine HUKAs-team zal vertegenwoordigd zijn bij vele bijeenkomsten, waar we de belangen van huidkankerpatiënten dienen. Als we dan nog steeds niet fysiek bijeen kunnen komen zal een webinar worden georganiseerd.

Samen met onze partners worden de plannen voor een ‘awareness campagne’ om preventief te smeren steeds concreter. De slogan ‘smeren, smeren, smeren’ wordt steeds bekender waarmee we buitensporters en buitenwerkers enthousiasmeren om alert te zijn op UV straling en de permanente schade die verbranding aan de huid kan veroorzaken.
Je kunt de zon immers niet uitzetten. Voor een zo breed mogelijk draagvlak hebben we ook al contact met verschillende sportfederaties/sportbonden.

In januari krijgen alle dermatologen in Nederland HUKAs-visitekaartjes om aan de (nieuwe) huidkankerpatiënten uit te delen. Hiermee hopen we ons bestand aan donateurs en wellicht ook vrijwilligers uit te kunnen breiden, waardoor we de toekomstige plannen sneller kunnen uitvoeren.

Vooral vanwege de COVID-19 pandemie lopen we wat achter bij de prognose van het aantal donateurs. Het werven van donateurs heeft de hoogste prioriteit want het realiseren van de missie en doelstelling genereert kosten en op dit moment ontvangt HUKAs nog geen (overheids)subsidies en is dus afhankelijk van sponsors en donaties.
Medio januari wordt het HUKAs-team uitgebreid met een web-redacteur. Daardoor zullen ook de social media meer aandacht gaan krijgen. Maar er is nog steeds behoefte aan meer vrijwilligers om de uitdagingen en beloften waar te kunnen maken. Together we’re strong.

Namens de huidkankerpatiënten bedanken wij onze sponsors, weldoeners en donateurs heel hartelijk voor hun donaties, bijdragen en/of diensten in welke vorm en inhoud dan ook.

In deze voor velen lastige en soms zelf verdrietige tijd wenst het HUKAs-team u allen:
Veel sterkte en een gelukkig en gezond 2021 en blijf vooral ‘smeren, smeren, smeren’.

- Jaap Touw