Nieuws

Huidkanker kan simpel voorkomen worden. Voorlichting Het RIVM heet aan het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport een advies uitgebracht om mensen veiliger met de zon om te laten gaan. De nadruk zou meer moeten liggen op preventie: voorkom dat de huid schade oploopt. Lees verder via deze link.  

Daarnaast bracht de Gezondheidsraad een advies uit om géén bevolkingsonderzoek in te zetten voor huidkanker, onder andere omdat er nog meer ingezet kan worden op preventie. Ook wordt huidkanker in de meeste gevallen vroegtijdig ontdekt en zorgt zo wel voor een hoop ziektelast, maar weinig overlijdens. Bescherm en check je huid daarom goed.