Nieuws

Het doel van ‘HUKAs - De Huidkanker Stichting’ is de belangen te behartigen van patiënten met non-melanoom huidkanker door middel van informatieverstrekking, het opzetten en ondersteunen van patiëntencontact en lotgenotencontact.

Daarbij werken we samen met de relevante kankerpatiëntenorganisaties.

Afgelopen maand hebben we in diverse ziekenhuizen materialen over HUKAs en het boek ‘GEZICHTEN achter niet-melanoom huidkanker’ aangeboden.

In dit boek, dat een publicatie is van Sanofi, doen mensen met niet-melanoom huidkanker en hun behandelaren hun verhaal.

Samen zetten we ons in voor de patiënt.

Op de foto zie je dermatoloog Satish Lubeek en oncoloog Marije Boers van het Radboudumc, met natuurlijk onze voorzitter, Jaap Touw