Nieuws

HUKAs Z-cards inpakken bij DHL

Na een paar uurtjes dozen vouwen, vullen en tapen, waren alle 103 pakketjes verzendklaar gemaakt. Komende week zal elke Nederlandse zorginstelling die huidkanker zorg levert (zelfstandig behandelcentra en ziekenhuizen) een pakketje ontvangen met daarin één of twee displays met elk 60 Z-cards. Z-cards zijn kleine opvouwbare zakkaartjes die patiënten mee kunnen nemen. Hierin staat meer informatie over HUKAs.

Tweede kamer

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen een motie, ingediend door D66-Kamerlid Antje Diertens, aangenomen om samen met de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland te gaan werken aan preventie van huidkanker. Ook zal worden gekeken naar wat de plaats is van screening op huidkanker.

Platform zeldzame kankers

In Nederland leven meer dan 130.000 mensen met of na een zeldzame vorm van kanker. Patiëntenplatform zeldzame kankers (PZK) is een recent opgericht platform voor deze mensen. Als patiënt of naaste vind je op PZK betrouwbare informatie over jouw zeldzame kanker, wordt er opgekomen voor jouw belangen én kom je in contact met lotgenoten.

4 februari Wereldkankerdag: ‘Kanker in coronatijd’ met digitale activiteiten

Voor het eerst in 30 jaar is het aantal kankerdiagnoses afgenomen. In 2020 hebben 115.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen, een daling van 4000 in vergelijking met 2019. Dit komt door uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschaling van de zorg in het voorjaar vanwege de coronacrisis. De daling was het grootst bij borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Het aantal nieuwe kankerpatiënten is in 2020 gedaald door de coronacrisis, dit is een eerste daling in dertig jaar.

Net als in voorgaande jaren is huidkanker de meest voorkomende kankersoort. Er werden bijna 6.800 melanomen geregistreerd en bijna 15.000 plaveiselcelcarcinomen, een vorm van huidkanker die bijna nooit uitzaait. Door de vergrijzing en toegenomen blootstelling aan zon en zonnebanken komt huidkanker steeds vaker voor. Zelfs tijdens deze coronacrisis is over het jaar 2020 nog een kleine stijging van het aantal nieuwe patiënten met plaveiselcelcarcinoom te zien.

Stoelen tweede kamer

Aanstaande maandag 1 februari vindt er een overleg plaats door de Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit overleg zal gaan over preventie ( het voorkómen van ziekten). Huidkanker is een aandoening waarbij preventie een belangrijke rol speelt. Wij hebben naar de kamerleden onderstaande brief gestuurd om extra aandacht te vragen voor preventie van huidkanker:

Medication

Dankzij nieuw gemaakte afspraken kunnen dure medicijnen tegen kanker sneller aan patiënten gegeven worden. Het eerste medicijn dat op deze manier in gebruik wordt genomen is Cemiplimab. Dit is een immuuntherapie tegen plaveiselcelcarcinoom.

Dick Slingerland

Op 18 december 2020 overleed tot ons groot leedwezen Dick Slingerland.
Dick was de CEO van Alphatron Holding. Als eerste sponsor heeft hij het mogelijk gemaakt dat HUKAs - De Huidkanker Stichting van start kon gaan.
Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte met het dragen van dit verlies.